top of page

La nostra professionalitat està basada en l’aplicació de sistemàtiques concretes adaptades a les necessitats específiques de cada encàrrec. Des dels inicis, l'equip humà i tècnic no ha deixat de créixer, fet que ha possibilitat que avui dia siguem una empresa singular i específica en el sector dels serveis tècnics de consultoria tècnica i gestió d’obra.

El nostre equip

L'estructura del despatx està formada per tècnics pluridisciplinars on, més enllà de la titulació acadèmica, s'intenta posar en valor la vàlua de les persones.

Els anys de recorregut i activitat continuada fa que comptem amb un acreditat nombre de col·laboradors externs i especialistes en diferents disciplines, com ara calculistes d'estructures, enginyers d'instal·lacions, entre d'altres.

bottom of page