top of page

ESCOLA MARE NOSTRUM

BARCELONA

Client:

Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Barcelona

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Serveis CBA | citrotech:

Direcció d'execució | Control de qualitat | 

Coordinació de seguretat i salut | 

Project management | Quantity surveying

Arquitectura:

UTE Aquidos CBA

Fotografia:

Adrià Goula | Aquidos | CBA

bottom of page