RESTAURACIÓ

INSTITUT ZAFRA BARCELONA

Client:

Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Barcelona

Consorci d'Educació de Barcelona

Arquitectura:

UTE Aquidos CBA

Fotografia:

Aquidos

Serveis:

Direcció d'execució | Control de qualitat | 

Coordinació de seguretat i salut | 

Project management | Quantity surveying